top of page

Tochigi-ken  栃木県

Population: 1,943,886 

Number of Shrines; 1,563 

Avg. population per shrine: 1,244

Saitama-ken

Capital city: Itsunomiya-shi,

13 other shi (cities)

Ashikaga, Kanuma, Mooka, Nasukarasuyama, Nasushiobara, Nikkō, Ōtawara, Oyama, Sakura, Sano, Shimotsuke, Tochigi, Yaita

Oyama-shi

​小山市

oyama
bottom of page