Nagano-ken

                                   Population:   2,077,683

                     Number of Shrines:          2,365

Average Population per Shrine:            879

The number of shrines and population for all 91 Nagano municipalities are shown in this table.

19 shi (cities)

Azumino, Chikuma, Chino, Iida, Iiyama, Ina, Komagane, Komoro, Matsumoto, Nagano, Nakano, Okaya, Ōmachi, Saku, Suwa, Suzaka, Tōmi, Ueda

14 gun (counties)

Chiisagata, Hanishina, Kamiina, Kamiminochi, Kamitakai, Kiso, Kita Azumi, Kita Saku, Minami Saku, Shimoina, Shimotakai, Suwa

Shiojiri-shi

​塩尻市

Shiojiri-shi (13)

​​Arei Jinja

Daimon Jinja                                              

Higakuataritasuku Jinja

Iyahiko Sha

Kumano Sha

Mishimayama Jinja      

Mitake Jinja                  

Osakada  Benzaiten

Ōta Suwa Jinja

Sansha Jinja

Shinmei-Gū Jōgeniza  

Tokō Jinja

Tsukui-izumi Jinja

 

© Rod Lucas 2016-2020

All text and photos by Lucas unless otherwise stated