top of page

Nagano-ken

                                   Population:   2,077,683

                     Number of Shrines:          2,365

Average Population per Shrine:            879

The number of shrines and population for all 91 Nagano municipalities are shown in this table.

19 shi (cities)

Azumino, Chikuma, Chino, Iida, Iiyama, Ina, Komagane, Komoro, Nagano, Nakano, Okaya, Ōmachi, Saku, Suwa, Suzaka, Tōmi

Shiojiri-shi

​塩尻市

Ueda-shi

上田市

Matsumoto-shi

松本市

14 gun (counties)

Chiisagata, Hanishina, Kamiina, Kamiminochi, Kamitakai, Kiso, Kita Azumi, Kita Saku, Minami Saku, Shimoina, Shimotakai, Suwa

shiojiri
ueda
Matsumoto
bottom of page