Aguchi Jinja                                                 Ōsaka-fu, Sakai-shi, Sakai-ku

Akagi Jinja                                                    Tōkyō, Minato-ku, Akagi  

Akasaka Hikawa Jinja                               Tōkyō, Minato-ku, Akasaka  

Akihasan-hongū Akiha Jinja                    Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi

  

Amanuma Hachiman Jinja                      Tōkyō, Suginami-ku

Amanuma Kumano Jinja                         Tōkyō, Suginami-ku

Anamori Inari Jinja                                    Tōkyō-to, Ōta-ku

Ana Hachiman-Gū                                     Tōkyō, Shinjuku-ku

Aoto Jinja                                                     Tōkyō, Katsushika-ku

Arei Jinja                                                       Nagano-ken, Shiojiri

Atago Jinja                                                   Tōkyō, Minato-ku 

Azabu Hikawa Jinja                                   Tōkyō, Minato-ku

Benzaiten (Osakada)                                Nagano-ken, Shiojiri   

Bessho Jinja                                                Nagano-ken, Ueda-shi

Daimon Jinja                                               Nagano-ken, Shiojiri

Daita Hachiman Jinja                               Tōkyō, Setagaya-ku

Dennenchōfu Hachiman Jinja      Tōkyō-to, Ōta-ku

Ebara Jinja                                                    Tōkyō, Shinagawa-ku 

Ebisu Jinja                                                     Kanagawa, Kamakura

Ebisu Jinja                                                    Tōkyō,  Shibuya-ku  

  

Egara Ten Jinja                                             Kanagawa, Kamakura

 

Eshima Jinja                                                 Saitama, Fujimi, Mizuko

Fujisaki Inari Jinja                                      Tōkyō-to, Ōta-ku

Fukishiro Inari Jinja                                   Tōkyō-to, Minato-ku

 

​Fushimi Inari Taisha           Nagano-ken, Suwa-gun, Shimosuwa-machi 

 

Gojōten Jinja                                               Tōkyō, Taitō-ku 

Gojō-no-Miya                                             Ōsaka-shi,  Tennōji-ku

Goryō Jinja                                                   Ōsaka-shi, Chūō-ku

Gotanda Jinja                                              Kanagawa-ken, Kawasaki-shi, Tama-ku

 
 
 
 
 
 
 

Hachiman-Gū (Sugita)                               Kanagawa, Yokohama, Isogo-ku

Hachiman-Gū (Tomioka)                         Tōkyō, Koto-ku

Hachiman-Gū (Tomioka)                         Yokohama-shi, Kanazawa-ku

 

Hachiman Jinja (Amanuma)                   Tōkyō, Suginami-ku

Hachiman Jinja (Daita)                             Tōkyō, Setagaya-ku

Hachiman Jinja (Dennenchōfu)   Tōkyō, Ōta-ku

Hachiman Jinja (Kitazawa)                    Tōkyō, Setagaya-ku

Hachiman Jinja (Mita)                             Tōkyō, Minato-ku

Hachiman Jinja (Nishikubo)                 Tōkyō, Minato-ku

Hachiman Jinja (Samezu)                     Tōkyō, Shinagawa-ku

Hachiman Jinja (Senzoku)                    Tōkyō, Ōta-ku

Hachiman Jinja (Yukigaya)                    Tōkyō, Ōta-ku

 

Hakusan Jinja                                            Tōkyō, Bunkyō-ku

Hakusan Jinja                                            Tōkyō, Ōta-ku

Hanazono Inari Jinja                               Tōkyō, Taitō-ku

Haneda Jinja                                             Tōkyō, Ōta-ku

Hashido Inari Jinja                                   Tōkyō, Adachi-ku  

  

Hashirimizu Jinja                                      Kanagawa-ken, Yokosuka-shi

Hatonomori Hachiman Jinja                 Tōkyō, Shibuya

                                               

Hie Jinja                                                      Tōkyō, Chiyoda-ku

Hieta Jinja                                                  Tōkyō, Ōta-ku

Higakuataritasuku Jinja                           Nagano-ken, Shiojiri

Higashitamagawa Jinja                            Tōkyō, Setagaya-ku

Hikawa Jinja                                             Tōkyō, Bunkyō-ku

Hikawa Jinja  (Akasaka)                           Tōkyō, Minato-ku, Akasaka  

Hikawa Jinja (Azabu)                                 Tōkyō, Minato-ku

Hikawa Jinja (Kitami)                                Tōkyō, Setagaya-ku

Hikawa Jinja  (Minamisawa)                    Tōkyō, Higashikurume-shi

Hikawa Jinja (Monzen)                              Tōkyō, Higashikurume-shi

Hikawa Jinja (Naka-chō)                           Tōkyō, Adachi-ku

Hikawa Jinja (Nakano)                              Tōkyō, Nakano-ku

Hikawa Jinja (Ōkawa-chō)                       Tōkyō, Adachi-ku

Hikawa Jinja Senjumoto                         Tōkyō, Adachi-ku

Hikawa Jinja (Shibuya)                           Tōkyō, Shibuya-ku

Hikawa Jinja (Shinmei)                      Tōkyō-to, Nakano-ku

 

Hikawa-Nyotai Jinja                                  Saitama, Saitama-shi

Hirakawa Tenman-Gū                              Tōkyō, Chiyoda-ku

Hisatomi Inari Jinja                                   Tōkyō, Setagaya-ku

Hiyoshi Jinja                                                Kanagawa, Yokohama, Kōhoku-ku

Horikoshi Jinja                                          Ōsaka-shi,  Tennōji-ku

 

Ibaraki-ken Gokoku  Jinja                      Ibaraki-ken, Mito-shi

 

Ichigaya-Kameoka-Hachiman-Gū       Tōkyō, Shinjuku-ku

Ichinotsubo Jinja                                       Kanagawa, Kawasaki-shi, Nakahara-ku  

Ikasuri Jinja                                               Ōsaka-shi, Chūō-ku

 

Ikebukuro-Hikawa Jinja                          Tōkyō, Toshima-ku

Ikejiri Inari Jinja                                         Tōkyō, Setagaya-ku

Ikushima-Tarushima Jinja                       Nagano-ken, Ueda-shi

Ikuta Jinja                                                    Hyōgo, Kōbe-shi, Chūō-ku

Imado Jinja                                                  Tōkyō, Taitō-ku

Imamiya Jinja                                              Saitama-ken, Chichibu-shi

Inage Jinja                                                    Kanagawa, Kawasaki, Kawasaki-ku

Inari Jinja  (Anamori)                                 Tōkyō-to, Ōta-ku

Inari Jinja (Hisatomi)                                 Tōkyō, Setagaya-ku

Inari Jinja (Keihin Fushimi)                      Kanagawa, Kawasaki, Nakahara-ku

Inari Jinja (Kitami)                                      Tōkyō, Setagaya-ku 

Inari Jinja (Motojukuseki                         Tōkyō, Adachi-ku


Inari Jinja (Namiyoke)                              Tōkyō, Chūō-ku

Inari Jinja (Nojima)                                     Yokohama-shi, Kanazawa-ku

Inari Jinja (Shirauo)                    Tōkyō, Ōta-ku

Inari Jinja (Yukigaya-Ōtsuka)       Tōkyō, Ōta-ku

Inari Kiō Jinja                         Tōkyō, Shinjuku-ku

Inari  Ōkami                                                Kanagawa, Yokohama, Isogo-ku

Irugi Jinja                                                     Tōkyō, Shinagawa-ku

Iseyama Kotaijingu                     Kanagawa, Yokohama, Naka-ku

Itabashi Toyokawa-Inari Sha                  Tōkyō, Itabashi-ku

Iyahiko Sha                                                  Nagano-ken, Shiojiri

 

Kadode Hachiman-gu                             Kyoto-shi, Kamigyo-ku                     

Kagata Jinja                                               Tōkyō, Shinagawa-ku

Kajiwara Inari Jinja                                 Tōkyō, Shinagawa-ku

Kameido Tenjin                                       Tōkyō, Koto-ku

Kami-shinmei-tenso Jinja                     Tōkyō, Shinagawa-ku

Kanda Jinja                                                Tokyo, Chiyoda-ku

Karasumori Jinja                                     Tōkyō, Minato-ku

Kashima Daijin                                        Kanagawa, Kawasaki, Saiwai-ku

Kashima JInja                                          Tōkyō, Edogawa-ku

Keihin Fushimi Inari Jinja                     Kanagawa, Kawasaki, Nakahara-ku

Kifune Jinja                                                Tōkyō, Shinagawa-ku

Kitami Hikawa Jinja                               Tōkyō, Setagaya-ku

Kitano Jinja (UshiTenjin)                       Tōkyō, Bunkyō-ku

Kitazawa Hachiman Jinja                     Tōkyō, Setagaya-ku

Kobore Inari Jinja                             Ōsaka-shi, Tennoji-ku

Koishikawa Daijingū                               Tōkyō, Bunkyō-ku

Konnō Hachiman-Gū                              Tōkyō, Shibuya-ku            

Koyama Hachiman Jinja                        Tōkyō, Shinagawa-ku

Kōzu-gū                                               Ōsaka-shi, Chūō-ku

Kumano Jinja                                             Tōkyō, Meguro-ku

Kumano Jinja Amanuma                       Tōkyō, Suginami-ku

Kumano Sha                                             Nagano-ken, Shiojiri

Kutsuwa Jinja                                            Tōkyō, Itabashi-ku

 

Maruyama Inari Daimyōjin                  Tōkyō, Setagaya-ku

Maruyama-zuijin Inari-daimyōjin     Tōkyō, Ōta-ku

Meotogi Jinja                                             Tōkyō, Shinjuku-ku 

Michizuka Jinja                                         Tōkyō, Ōta-ku

 

Mishimayama Jinja                                  Nagano-ken, Shiojiri

Misono Jinja                                               Tōkyō, Ōta-ku 

 

Mita Hachiman Jinja                                Tōkyō, Minato-ku

Mitake Jinja                                               Nagano-ken, Shiojiri

Mitsumine Jinja                                        Tōkyō, Setagaya-ku

Miyado Jinja                                               Saitama-ken, Asaka-shi

Morito Jinja                                                Kanagawa, Hayama

Motojuku Jinja                                          Tōkyō, Adachi-ku

Motojukuseki Inari Jinja                        Tōkyō, Adachi-ku

Musashi Mitake Jinja                             Tōkyō, Ōme-shi

Myōhō Inari Jinja                                     Tōkyō, Ōta-ku

 

 
 
 

Nakano Hikawa Jinja                          Tōkyō, Nagano-ku

Namiyoke-Inari Jinja                           Tōkyō, Chūō-ku

Ne Jinja                                                    Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Naka-ku

Negishi Inari Jinja                                Kanagawa-ken, Kawasaki-shi, Tama-ku

Negishi Hachiman Jinja                     Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Isogo-ku

Nezu Jinja                                               Tōkyō, Bunkyō-ku

Nishikubo Hachiman Jinja                Tōkyō, Minato-ku

Nishimori Inari Jinja                           Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Minami-ku

Nishimuki Ten Jinja                            Tōkyō, Shinjuku-ku

Noborito Inari-Sha                             Kanagawa-ken, Kawasaki-shi, Tama-ku,

Noge Rokusho Jinja                             Tokyo, Setagaya-ku

Nojima Inari Jinja                                Yokohama-shi, Kanazawa-ku

Ōe Jinja                                                  Ōsaka-shi,  Tennōji-ku                                                         

 

Ōji Jinja                                                  Tōkyō, Kita-ku

Ōji Inari Jinja                                        Tōkyō, Kita-ku

Okusawa Jinja                                      Tōkyō, Setagaya

  

Omatonotsunoten Jinja                    Tōkyō, Inagi-shi

Ōmiya Hachiman-Gū                          Tōkyō, Suginami-ku 

Onnazuka Jinja                                      Tōkyō, Ōta-ku

Ontake Jinja                                           Tōkyō, Ōta-ku

Osakada  Benzaiten                            Nagano-ken, Shiojiri 

Ōta Suwa Jinja                                      Nagano, Shiojiri-shi

Ōta Jinja                                                 Tōkyō, Ōta-ku

Ozaki Kumano Jinja                            Tōkyō, Suginami

Rokugo Jinja                                         Tōkyō, Ōta-ku

 
 
 

Samezu Hachiman Jinja              Tōkyō, Shinagawa-ku

Sansha Jinja                                    Nagano-ken, Shiojiri

Sanya Hachiman Jinja                 Tōkyō, Shinagawa

Seiso-shirayama Jinja                  Tōkyō, Suginami

Seiso-Suga Jinja                             Tōkyō, Suginami-ku

Senba Jinja                                      Ibaraki-ken, Mito-shi

Sengen Jinja (Shinozaki)             Tōkyō, Edogawa-ku 

Sengen Jinja, (Tamagawa)          Tōkyō, Ōta-ku

Senjumoto Hikawa Jinja               Tōkyō, Adachi-ku

Senzoku Hachiman Jinja             Tōkyō, Ōta-ku

Senzoku Ike Benzaiten                   Tōkyō, Ōta-ku

Seto Jinja                                         Yokohama-shi, Kanazawa-ku

 

Shiba Daijingū                               Tōkyō, Minato-ku

Shiba Tōshō-gū                               Tōkyō, Minato-ku

Shibuya Hikawa Jinja                  Tōkyō, Shibuya-ku

Shikishima Jinja                             Saitama, Shiki         

Shimo-shinmei-tenso Jinja          Tōkyō, Shinagawa

Shinagawa Jinja                              Tōkyō, Shinagawa

Shinmei-Gū Jōgeniza                     Nagano-ken, Shiojiri

Shinmei Hikawa Jinja              Tōkyō-to, Nakano-ku

Shinmei Jinja                                    Ōsaka-fu, Sakai-shi, Sakai-ku

Shirauo Inari Jinja              Tōkyō, Ōta-ku

Shōin Jinja                                        Tōkyō, Setagaya-ku

Shussei-Inari Jinja                          Tōkyō, Nerima-ku

Shussei-Inari Jinja                          Tōkyō, Ōta-ku

Suehiro Jinja                                    Tōkyō, Chūō-ku

Sueyoshi-Gū                    Okinawa-ken, Naha-shi

Suga Jinja (Kitami)                          Tōkyō, Setagaya-ku

Sugawara Jinja                  Ōsaka-fu, Sakai-shi, Sakai-ku

Sugimori Jinja                                kyō, Chūō-ku

Sugita Hachiman-Gū                  Kanagawa, Yokohama, Isogo-ku

Sugiyama Jinja                                Kanagawa, Yokohama, Tsuzuki-ku, Nakagawa

Sugiyama Jinja                                Kanagawa, Yokohama, Tsuzuki-ku, Chigasaki

Sugiyama Jinja                               Kanagawa, Yokohama, Kōhoku-ku, Shinyoshida

Sugiyama Jinja                               Kanagawa, Yokohama, Midori-ku, Nishihassaku

Sugiyama Jinja                               Kanagawa, Yokohama, Minami-ku, Miyamoto-chō

Sukuna-hikona Jinja                    Ōsaka-shi, Chūō-ku

Sumiyoshi Taisha Shukuintongū      Ōsaka-fu, Sakai-shi, Sakai-ku   

Susano-o Jinja                                Tōkyō, Arakawa-ku

Suwa Jinja  (Ōta)                            Nagano, Shiojiri-shi

Suwa Jinja  (Tamagawa)              Tōkyō, Ōta-ku

 
 
 

 

Takaoka Jinja                                  Hyōgo, Himeji-shi

 

Takanawa Jinja                              Tōkyō, Minato-ku

Takuzōsu Inari                            Tōkyō, Bunkyō-ku

 

Tamagawa Jinja                             Tōkyō, Setagaya-ku

 

Takinogawa-Hachiman Jinja      Tokyo, Kita-ku

Tamagawa Benzaiten Jinja         Tōkyō, Ōta-ku

Tamagawa Sengen Jinja              Tōkyō, Ōta-ku

Tamagawa Suwa Jinja                  Tōkyō, Ōta-ku

Tatehikawa Jinja                  Saitama, Shiki-shi

Ten Jinja                                           Saitama, Shiki-shi

Tenman-gū                                    Tokyo, Kunitachi-shi, Yaho 

Tenmanten Jinja                          Yokohama-shi, Kawasaki-shi, Saiwai-ku

Tenso Jinja (Nishidai)                    Tōkyō, Itabashi-ku

Tokiwa Jinja                                   Ibaraki, Mito-shi

Tokō Jinja                                         Nagano, Shiojiri-shi

Tokumochi Jinja                             Tōkyō, Ōta-ku

Tōkyō-Daijin-gū                              Tokyo, Chiyoda-ku 

Tomiduka Hachiman-Gū          Yokohama-shi, Totsuka-ku

Tomioka Hachiman-Gū                 Tōkyō, Kōtō-ku

Tomioka Hachiman-Gū                 Yokohama-shi, Kanazawa-ku

Tōshō-gū  (Shiba)                            Tokyo, Minato-ku

Toyosaka Inari Jinja                       Tokyo, Shibuya-ku

Tsugaru Inari Jinja                         Tokyo, Sumida-ku

Tsukudo Jinja                                  Tokyo, Chiyoda-ku 

Tsukui-izumi Jinja                           Nagano, Shiojiri-shi

Yaho Tenman-gū                             Tōkyō, Kunitachi shi

Yasui Jinja                                         Osaka-shi, Tennoji-ku

Yakumo Jinja                                    Tōkyō,  Fuchū-shi

Yoriki Jinja                                         Tōkyō, Shinagawa-ku

Yoroi Jinja                                            Tōkyō, Shinjuku-ku

Yoshida Jinja                                       Ibaraki-ken, Mito-shi

Yukigaya-Ōtsuka Inari Jinja   Tōkyō, Ōta-ku

Yushima Tenjin                                  Tōkyō, Bunkyō-ku